Delprojekt Process

De delar i projektet som rör processfrågor är indelade i fyra delprojekt; Delprojekt Funäsdalen, Delprojekt Björnrike, Delprojekt Lofsdalen och Delprojekt Sveg.

Mål för delprojekt process

Uppnå avloppslösningar som är hållbara och uppfyller lagkrav och klarar de kommande exploateringarna i Vemdalen, Funäsdalen och Sveg.

Milstolpar

  • Juli 2019 - Tillståndsansökan för nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen är nu inlämnad till Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen i Västernorrland.
    Läs mer

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar