Organisationen för VA 2025

Schematisk bild för VA 2025 projektorganisation Kommunstyrelsen Projektägare Styrgrupp Projektledare Projektstöd Projektgrupp Delprojekt process Delprojekt ledningar Delprojekt vatten Delprojekt miljö Referensgrupp process Referensgrupp ledning

För projektet har Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun tillsatt en styrgrupp som består av politiskt valda representanter. Styrgruppen har rätt och skyldighet att fatta nödvändiga beslut för projektets genomförande och utgör även stöd för projektledningen och projektet som helhet.

Projektägaren har utsett en projektledare som leder arbetet med att genomföra projektet. Projektledaren har till sitt stöd tillsatt en projektgrupp som består av:

  • Biträdande projektledare
  • Projektägare
  • VA-strateg

Projektledaren har tillsatt stödfunktioner bestående av ekonom, kommunikatör, administratör och upphandlare. Projektledaren har även utsett två referensgrupper, varav den ena fungerar som stöd till delprojektet ledning och den andra som stöd till de fyra delprojekten process.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar