Organisationen för VA 2025

Powerpointbild som visar organisationsshema för VA 202

Det är Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun som har beställt projektet. Vatten och Miljöresurs är projektägare. För projektet har Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun tillsatt en styrgrupp som består av politiskt valda representanter. Styrgruppen har rätt och skyldighet att fatta nödvändiga beslut för projektets genomförande och utgör även stöd för projektledningen och projektet som helhet.

Projektägaren har utsett en projektledare som leder arbetet med att genomföra projektet. Projektledaren har till sitt stöd tillsatt en projektgrupp.


Tillförordnad projektledare: Karin Stenbäck

Projektägare: Rickard Stenberg

Projektkoordinator: Lena Tusås

VA-strateg: Patrik Bergman


Projektet har ytterligare stödfunktioner bestående av ekonomi och upphandlare. Projektledaren har utsett fyra referensgrupper där den interna referensgruppen hanterar information och synpunkter från andra verksamheter inom kommunen, medan referensgrupperna för delprojekt ledning, delprojekt process samt delprojekt vatten har en stöttande och rådgivande funktion i delprojekten.