Provpumpning vid Tevsjön

Vid Tevsjön i Ljusnedal har en brunn borrats ner i berg.

- Själva borrningen har gått bra och brunnskapaciteten ser god ut. För närvarande inväntar vi att framdragning av el ska göras av Härjeåns Nät, säger Patrik Bergman, delprojektledare.

En provpumpning av brunnen kommer att påbörjas i sommar och pågå i cirka ett år.

- Detta görs för att se vilken kapacitet brunnen har, alltså hur mycket grundvatten vi kan ta upp samt vilken kvalitet grundvattnet har när vi pumpar upp en stor mängd vatten, berättar Patrik Bergman vidare.

Mål för delprojekt vatten är att innan 2025-12-31 ha utredda vattentäkter som klarar av att leverera dricksvatten till kommande exploateringar.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar