Delprojekt Vatten

Delprojektet ansvarar för vattenförsörjning i projekt VA 2025.

Mål för delprojekt vatten

Mål för delprojekt vatten är att innan 2025-12-31 ha utredda vattentäkter som klarar av att leverera dricksvatten till kommande exploateringar.