Delprojekt Process

De delar i projektet som rör processfrågor är indelade i fem delprojekt: Delprojekt Funäsdalen, Delprojekt Björnrike, Delprojekt Lofsdalen, Delprojekt Sveg och Delprojekt Vemdalen.

Mål för delprojekt process

Uppnå avloppslösningar som är hållbara och uppfyller lagkrav och klarar de kommande exploateringarna i Vemdalen, Funäsdalen, Sveg och Lofsdalen.