Delprojekt Miljö

Delprojekt Miljö fungerar som stöd till övriga delprojekt vid tillståndsansökningar och anmälningsärenden.

Mål för delprojekt Miljö

Delprojekt Miljö ska hjälpa övriga delprojekt med att ta fram handlingar till tillståndsansökningar och anmälningar, exempelvis 12.6-samråd, anmälan om vattenverksamhet, tillstånd från Trafikverket med mera.