Delprojekt Ledning

Delprojektet ansvarar för överföringsledningar i projekt VA 2025.

Mål för delprojekt ledning

Nya anläggningar för ledningar byggs i enlighet med framtagna utredningar och projekteringar. Anläggningarna ska klara krav från myndigheter samt vara dimensionerade mot förväntad expansion i området.