Delprojekt i VA 2025

VA 2025 är indelat i sju olika delprojekt. Här kan du läsa mer om vilka uppdrag som delprojekten har.

Delprojekt Ledning

Delprojekt Miljö

Delprojekt Vatten

Delprojekt Process
Det här delprojektet är ett samlingsnamn för fem delprojekt som berör olika delar av kommunen.