VA 2025

Utvecklingen av fjällturism i kombination med ökade krav från myndigheter har lett fram till ett behov att ta ett samlat grepp på framtida va-försörjningen. Därför finns projektet VA 2025.

Senaste nytt om VA 2025

I våra nyhetsbrev får du information om vad som är aktuellt i projektet, insyn i delprojekten och får ta del av vad som är på gång på olika orter.

Senaste nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det pågår en betydande utveckling av fjällturismen i Härjedalens kommun med en stor etablering av nya fritidshusområden och turistverksamheter. Detta ökar trycket på de kommunala va-försörjningsanläggningarna samtidigt som myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på framförallt avloppsanläggningarna tydliggjorts på senare tid.

Större tryck och ökade miljökrav

Den fortsatta utvecklingen, som också beskrivs i Härjedalens kommuns översiktsplanearbete, har i nuläget ökat trycket på de befintliga va-anläggningarna där många nu inte längre har kapacitet att klara ytterligare belastning. För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven är det nödvändigt med förändringar inom va-verksamheten.

Varför ett projekt?

Med anledning av detta har Härjedalens kommun utrett hur den framtida va-försörjningen för de stora turistområdena, samt Sveg, ska se ut och planerat för att genomföra nödvändiga omställningar. Då det handlar om stora förändringar beslutade Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun att driva arbetet i projektform. Detta blev starten på projektet VA 2025.

Projektet VA 2025 ska långsiktigt främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp.