VA 2025

Utvecklingen av fjällturism i kombination med ökade krav från myndigheter har lett fram till ett behov att ta ett samlat grepp på framtida va-försörjningen. Därför finns projektet VA 2025.

Senaste nytt om VA 2025

I våra nyhetsbrev får du information om vad som är aktuellt i projektet, insyn i delprojekten och får ta del av vad som är på gång på olika orter.

Senaste nyhetsbrevet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det pågår en betydande utveckling av fjällturismen i Härjedalens kommun med en stor etablering av nya fritidshusområden och turistverksamheter. Detta ökar trycket på de kommunala va-försörjningsanläggningarna samtidigt som myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på framförallt avloppsanläggningarna tydliggjorts på senare tid.

Större tryck och ökade miljökrav

Den fortsatta utvecklingen, som också beskrivs i Härjedalens kommuns översiktsplanearbete, har i nuläget ökat trycket på de befintliga va-anläggningarna där många nu inte längre har kapacitet att klara ytterligare belastning. För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven är det nödvändigt med förändringar inom va-verksamheten.

Varför ett projekt?

Med anledning av detta har Härjedalens kommun utrett hur den framtida va-försörjningen för de stora turistområdena, samt Sveg, ska se ut och planerat för att genomföra nödvändiga omställningar. Då det handlar om stora förändringar beslutade Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun att driva arbetet i projektform. Detta blev starten på projektet VA 2025.

Projektet VA 2025 ska långsiktigt främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar