Utbyggnad inom Härjedalens kommun

Projekt VA 2025 ansvarar för utbyggnaden av vatten- och avloppsförsörjningen i Härjedalens kommun kopplat till pågående exploatering. Utvecklingen av fjällturism i kombination med ökade miljökrav från myndigheter har lett fram till ett ökat kapacitetsbehov och ett samlat grepp för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning (VA).

Större tryck och ökade miljökrav

Det pågår en betydande utveckling av fjällturismen i Härjedalens kommun med en stor etablering av nya fritidshusområden och turistverksamheter. Detta ökar trycket på de kommunala försörjningsanläggningarna för vatten och avlopp, samtidigt som myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på avloppsanläggningarna har tydliggjorts på senare år.

Läs mer om arbetet på de berörda områdena som ingår i projektet, för Funäsdalen, Vemdalen, Lofsdalen och Sveg.

Varför ett projekt?

Det handlar om stora behov och investeringar vilket ledde till ett beslut i kommunstyrelsen att driva arbetet i projektform för Härjedalens kommun. Starten för projektet VA 2025 var år 2017.