VA 2025

Utvecklingen av fjällturism i kombination med ökade miljökrav från myndigheter har lett fram till ett behov att ta ett samlat grepp på framtida vatten- och avloppsförsörjningen, VA, i Härjedalens kommun. Därför finns projektet VA 2025 som långsiktigt ska främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp.


Senaste nytt

Under sommaren genomförs flera undersökningar i fält, både runt Bruksvallarna och området Vemdalen. Läs mer om vad som händer på varje ort.

Häng med och läs nyhetsbrevet VA 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om projektet, här får du insyn i delprojekten och vad som sker på olika orter.


Det pågår en betydande utveckling av fjällturismen i Härjedalens kommun med en stor etablering av nya fritidshusområden och turistverksamheter. Detta ökar trycket på de kommunala försörjningsanläggningarna inom vatten och avlopp (VA), samtidigt som myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter på framförallt avloppsanläggningarna tydliggjorts på senare tid.

Större tryck och ökade miljökrav

Den fortsatta utvecklingen, som också beskrivs i Härjedalens kommuns översiktsplanearbete, har i nuläget ökat trycket på de befintliga vatten- och avloppsanläggningarna där många nu inte längre har kapacitet att klara ytterligare belastning. För att kunna möta såväl exploateringstrycket som myndighetskraven är det nödvändigt med förändringar inom vatten- och avloppsverksamheten.

Varför ett projekt?

Med anledning av detta har Härjedalens kommun utrett hur den framtida vatten- och avloppsförsörjningen för de stora turistområdena samt Sveg ska se ut, och planerat för att genomföra nödvändiga omställningar. Då det handlar om stora behov och förändringar beslutade Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun att driva arbetet i projektform. Detta blev startskotten för projektet VA 2025 år 2017.

Projektet VA 2025 ska långsiktigt främja utvecklingen och arbeta för hållbara lösningar inom vatten och avlopp.