Vi stänger återvinningscentralerna i Lillhärdal och Lofsdalen

Med anledning av flertalet brister i både anläggningarna och arbetsmiljön, stängs återvinningscentralerna i Lillhärdal och Lofsdalen tills vidare. Samtidigt utökas öppettiderna för Svegs återvinningscentral som blir närmaste alternativet för berörda områden.

-Vi sätter säkerheten främst och är mån om vår personal och ser det som nödvändigt att göra de här stängningarna. Vi utreder vidare gällande framtida lösningar och vilka åtgärder som behöver tas tillsammans med Härjedalens kommun, säger Rickard Stenberg VD på Vatten & Miljöresurs.

Under tiden återvinningscentralerna är stängda finns möjligheten att beställa hämtning av grovavfall, genom att kontakta vår kundservice.

Förpackningar kan du som vanligt lämna på Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer i Lillhärdal och Lofsdalen. Utökade öppettider för Svegs återvinningscentral hittar du här.

Som ett led i kommunens utbyggnadstakt och ökade miljö- och lagkrav från myndigheter pågår en utredning för en mer hållbar och långsiktig lösning för hanteringen av avfall och återvinning i Härjedalens kommun. Behovet för att lämna sitt avfall ökar på flera håll och där vår kapacitet behöver anpassas för framtiden. Utredningen planeras att presenteras i kommunstyrelsen under mars månad. Därefter har vi mer information om Lillhärdalens och Lofsdalens återvinningscentraler.

Frågor & svar

Varför stänger ni Lillhärdals och Lofsdalens återvinningscentraler?

Med anledning av att vi har flertalet brister i både anläggningarna och arbetsmiljön, gör att vi väljer att stänga ner för att kunna utreda vilka åtgärder som behöver tas. Vi sätter säkerheten främst och är mån om vår personal och deras arbetsmiljö.

Lofsdalens återvinningscentral ligger också på samma verksamhetsområde som kommunens avloppsanläggning. Åtgärderna för Lofsdalen behöver därför ses över ur ett större perspektiv, då det inte är lämpligt att bedriva en besöksverksamhet likt återvinningen intill befintlig avloppsanläggning.

 När öppnar återvinningscentralerna igen?

Delar av kommunen växer och vi ser att behoven för att lämna sitt avfall ökar på flera håll där vår kapacitet idag inte räcker till för att möta framtida behov. Därför pågår sedan en tid tillbaka en utredning om alla återvinningscentraler i Härjedalen. Utredningen planeras att presenteras i kommunstyrelsen under mars månad. Därefter har vi mer information om Lillhärdalens och Lofsdalens återvinningscentraler.

 Vad gör jag med mitt avfall nu?

Vi har utökat våra öppettider för Svegs återvinningscentral, så vi hänvisar dit i första hand.

För dig som privatperson finns även möjligheten att beställa hämtning av grovavfall mot en kostnad. Kontakta vår kundservice på 010-251 53 15 för mer information.

Förpackningar kan du som vanligt lämna på Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer.

Vad kostar hämtning av grovavfall?

Kostnaden för hämtning inom Härjedalens kommun består dels av en framkörningsavgift samt en tömningsavgift beroende på hur mycket avfall du vill ha hämtat. Efter din beställning hämtar vi inom 14 dagar.

Hämtning av grovavfall för privatpersoner

Framkörningsavgift

1000 kr inkl moms

Tömningsavgift per m³

500 kr inkl moms

Vad räknas som grovavfall vid bokning av hämtning?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Det är för stort för att få plats i en avfallspåse och lägga i det gröna kärlet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser.