Ny kretsloppsplan på förslag för de kommunala verksamheterna

Vatten och Miljöresurs har arbetat fram ett förslag på kretsloppsplan för Bergs och Härjedalens kommun. En digital utställning av kretsloppsplanen är öppen mellan 21 september till 23 oktober på kommunernas hemsida, där syftet är att ta emot synpunkter och kommentarer på förslaget.

Alla kommuner ska ha en avfallsplan för den kommunala verksamheten, det är lagstiftat och lyder under Miljöbalken. I Bergs och Härjedalens kommuner tas ett större ansvar i arbetet med avfallsplanen då fokus ligger på hela kretsloppet för att material och produkter som ska cirkulera och få en längre livslängd. Kommunens avfallsplan har därmed blivit en kretsloppsplan som vägleder de kommunala verksamheterna och som även berör invånare, näringsliv och organisationer.

Läs förslaget till ny kretsloppsplan och lämna dina synpunkter.

Datum för utställning och beslut

  • Förslaget på ny kretsloppsplan ställs ut på respektive kommuns webbplats från 21 september till 23 oktober för att ge möjlighet till synpunkter.
  • Efter avslutad utställning revideras kretsloppsplanen av Vatten och Miljöresurs som därefter bereds i Kommunstyrelsen i respektive kommun.
  • Beslut tas i Kommunfullmäktige tidigast december i Berg och i februari i Härjedalen.
  • Kretsloppsplanen väntas träda kraft 2023 och gälla till och med år 2028.