Låt gröna och bruna avfallskärl stå kvar tills de är tömda

grönt kärl för restavfall och brunt kärl för matavfall

Från och med 29 augusti töms både gröna och bruna avfallskärl på hushållets ordinarie tömningsdag. Om bara ett av flera kärl är tömt går det bra att ta in det tomma kärlet men låt de otömda stå kvar. Det körs i vissa fall delade turer fram till klockan 22 på kvällen.

Hushållen i Bergs och Härjedalens kommun kommer från och med måndag den 29 augusti, vecka 35, att få sina avfallskärl tömda på samma hämtningsdag enligt ordinarie turlista.

Det finns idagläget olika bilar som tömmer dina kärl, tvåfacksbilar som klarar av att tömma och sortera både restavfall och matavfall, samt traditionella bilar som tömmer ett avfall i taget och kör då två turer till samma hushåll på samma dag. Oavsett vilken bil som kör din tur sorteras restavfall och matavfall rätt för miljön och återbruk. Ambitionen är att så snart som möjligt övergå till endast tvåfacksbilar för en snabbare och miljövänligare tömning.

Ställ ut avfallskärl senast klockan 06 på tömningsdagen och låt dem stå tills de är tömda.

  • Ställ ut både gröna och bruna kärl på tömningsdagen.
  • Sophämtning sker mellan kl 06.00 ‑22.00.
  • Är ett kärl tömt, ta gärna in det så att det slipper stå i blåst och vind.
  • Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det, risk finns för förseningar.
  • Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa en extra hämtning.

Leverans av bruna matavfallskärl

Nya bruna matavfallskärl levereras löpande i Bergs kommun fram till mitten av september. Från andra halvan av september kommer hushållen i västra Härjedalens kommun få sina bruna kärl levererade. När du får ett nytt kärl, tänk på att ta ut matavfallspåsar och påshållare innan du lägger i ditt avfall.

Testområden avslutas

Under en testperiod har insamling av matavfall skett på olika veckor i utvalda områden, det vill säga de har fått bruna och gröna kärl tömda på olika veckor. Detta kommer nu att upphöra från och med den 29 augusti, och all tömning följer ordinarie turer för hämtning av sopor.

Läs mer om matavfallsinsamlingen, om taxa, vart du hittar nya avfallspåsar och hur du sorterar rätt.