Bruna och gröna avfallskärl töms samma dag – låt stå tills båda är tömda

grönt kärl för restavfall och brunt kärl för matavfall

I och med införandet att matavfallsåtervinning töms både gröna och bruna avfallskärl på hushållets ordinarie tömningsdag. Om bara ett av flera kärl är tömt går det bra att ta in det tomma kärlet men låt de otömda stå kvar. Tömningsturer körs i vissa fall uppdelade och fram till klockan 22 på kvällen.

Det finns idagläget olika bilar som tömmer dina kärl, tvåfacksbilar som klarar av att tömma och sortera både restavfall och matavfall, samt traditionella bilar som tömmer ett avfall i taget och kör då två turer till samma hushåll på samma dag. Oavsett vilken bil som kör din tur sorteras restavfall och matavfall rätt för miljön och återbruk. Ambitionen är att så snart som möjligt övergå till endast tvåfacksbilar för en snabbare och miljövänligare tömning.

Oavsett vilken tömningsbil som kommer får alla hushåll sina avfallskärl tömda på samma hämtningsdag, enligt ordinarie turlista.

Ställ ut avfallskärl senast klockan 06 på tömningsdagen och låt dem stå tills de är tömda.

  • Ställ ut både gröna och bruna kärl på tömningsdagen.
  • Tömning av dina kärl sker mellan kl 06.00 ‑22.00.
  • Är ett kärl tömt, ta gärna in det så att det slipper stå i blåst och vind.
  • Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det, risk finns för förseningar.
  • Är kärlet inte utställt när bilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa en extra hämtning.

 

Läs mer om matavfallsinsamlingen, om taxa, vart du hittar nya avfallspåsar och hur du sorterar rätt.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar