Senast uppdaterad:

Kokningsrekommendation av det kommunala dricksvattnet i Herrö hävs

Kokningsrekommendation av det kommunala dricksvattnet i Herrö hävs efter att även den andra omgången av vattenprover analyserats utan anmärkning.

Senast uppdaterad tisdag, 2022-08-02, klockan 16:05.

Vatten och Miljöresurs har nyss fått svar på den andra omgång vattenprover som togs under måndagen. Analyserna från laboratoriet visar att dricksvattnet är tjänligt och därmed beslutas att kokningsrekommendationerna hävs, vilket innebär att dricksvattnet i Herrö inte behöver kokas längre innan det dricks.

Vatten och Miljöresurs kommer att fortsätta arbetet med att utreda varför det kommunala dricksvattnet varit otjänligt och fortsätta med provtagning för att försöka hitta källan till de koliforma bakterierna.

www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats. kommer att hållas uppdaterad med den senaste informationen.