Felaktiga fakturor och kreditfakturor har skickats ut

Felaktiga fakturor gällande grundavgift har skickats ut till medlemmar i samfälligheter i Bergs kommun i samband med uppdatering av de nya avgifterna för renhållning.

Berörda behöver inte kontakta oss, fakturorna är annullerade och kreditfakturor utskickade.