Dubbla informationsbrev om matavfallsinsamling felaktigt utskickade

Färgglad symbol som illustrerar kretsloppet med matåtervinning och matåtervinst

En del av våra kunder har fått flera olika informationsbrev om matavfallsinsamlingen hemskickade. Det beror på ett tekniskt fel och vi ber om ursäkt samt förstår att detta kan upplevas som förvirrande. Det som gäller samtliga kunder är att du som inte vill ha ett matavfallskärl ska kontakta Kundservice. Alla andra får automatiskt ett matavfallskärl utställt.

Det felaktiga utskicket berör framför allt kunder i Sveg och kunder som har anmält att de har hemkompost. Du som kund kan ha fått dubbla brev med olika budskap.

Det som gäller är alltså att du som inte vill ha ett matavfallskärl alltid ska kontakta Kundservice. Alla andra får automatiskt ett matavfallskärl utställt.

Har du redan sedan testperioden ett matavfallskärl utställt behöver du inte heller göra något. Vill du inte längre ha ditt matavfallskärl ska du kontakta kundservice.

Om du har anmält att du har hemkompost så får du inget matavfallskärl hemskickat.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Kundservice vid frågor!

Matåtervinn för matåtervinst

Äntligen kan vi börja erbjuda matavfallsinsamling till alla hushåll i Bergs och Härjedalens kommuner! Att sortera sitt matavfall är ett enkelt sätt att göra något riktigt bra - för både människa och miljö.

Genom att sortera matavfallet kan vi använda matavfallet som en resurs, i stället för att låta det gå upp i rök via förbränning. I dag eldar vi ju upp mycket matavfall i stället för att kunna göra jord, och i framtiden biogas, av det. Matåtervinn för matåtervinst!

Här kan du läsa mer info om matavfallsinsamlingen Öppnas i nytt fönster.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar