Förändrade sophämtningsdagar i Bergs kommun

grönt kärl för restavfall och brunt kärl för matavfall

Några områden i Bergs kommun får förändrade sophämtningdsdagar från den 1 januari 2022.

Följande områden berörs

Från Timmeravlägget mot Hoverberg, Eltnäset, Vattviken, Balviken

Flyttas från tisdag till onsdag (udda vecka)

Från väg 321: an mot Kvissle, Mo, Tosåsen, Persåsen

Flyttad från tisdag till torsdag (udda vecka)

Lövänget, Tossåsen, Brånan, Storsved, Östansjö

Flyttad från tisdag till måndag (jämn vecka)

Samtliga berörda kunder har fått information om denna förändring.

Här finns tömningscheman och mer information om sophämtning

Ställ ut kärl klockan 06 - och låt det stå

  • Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 06.00 ‑22.00 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt.
  • Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.
  • Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa en extra hämtning.
  • Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.