Att spola rätt är lätt!

Den 19 november är det Världstoalettdagen och då passar Vatten och Miljöresurs på att påminna om vikten av toalettvett – spola alltid bara ned kiss, bajs och toalettpapper i toaletten!

humoristisk seriestrip om stressade småbarnsföräldrar som vill slänga våtservetter i toaletten men blir påminda av barn om hur man istället ska göra.

Våtservetter är en vanlig fulspolning. Illustration: Svenskt Vatten/ Louise Winblad

Varje år fastnar våtservetter, blöjor eller hushållspapper i någon av Bergs och Härjedalens kommuners 155 mil långa avloppsledningar eller 150 pumpar. Akuta spolningar och stopp i våra avloppsledningar kostar årligen stora summor helt i onödan, en kostnad som alla vi som har kommunalt vatten och avlopp får vara med och betala. Att spola rätt är ju lätt - bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten och ingenting annat.

Risk för utsläpp av orent avloppsvatten till vattendrag

Förutom att fulspolningar skapar merarbete och onödiga kostnader så kan också avloppsstoppen orsaka översvämningar med efterföljande utsläpp av orent avloppsvatten till våra vattendrag.

Ha en papperskorg på toaletten

Fulspolningar beror både på slarv men också på okunskap. Många känner inte till att hushållspapper och våtservetter inte löses upp som toalettpapper gör. Bästa tipset är att alltid ha en papperskorg på toaletten där du enkelt kan slänga hushållspapper, våtservetter och annat skräp.

Världstoalettdagen

19 november är det Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett. I Sverige och på Vatten och Miljöresurs uppmärksamma vi vikten av att spola rätt och att toaletten inte är en papperskorg.

Läs mer om världstoatterdagen på WaterAid Länk till annan webbplats.

Toalettvett

*Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

*Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper – vanligtvis hushållspapper. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.

Det här får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.