Nya behållare för restavfall i Bruksvallarna innebär effektivare sophantering som sparar pengar och miljö

I Bruksvallarna har Vatten och Miljörresurs bytt ut kommuncontainrar mot nya mindre behållare för restavfall. Anledningen är både att sorteringen ska bli bättre men också för att slippa tömma “luft”.

- Vi har haft en överkapacitet när det gäller mängden avfall i vissa områden, det vill säga att vi tömmer luft, vilket är en onödig kostnad för kommunerna och våra kunder, säger Katarina Järverup-Frisk, miljösamordnare på Vatten och Miljöresurs.

bild på åvcmedarbetare som går förbi en samling av vitvaror på återvinningscentral

Så ser de nya behållarna ut i Bruksvallarna.

En annan viktig anledning är också att Vatten och Miljöresus vill förbättra sopsorteringen och göra det lättare att slänga rätt saker på rätt ställe.

- Vi vill göra det lättare att göra rätt och vara en miljöhjälte! Som det har varit tidigare så har vi märkt att en hel del skräp som i stället kan återvinnas har slängts i containern, vilket är problematiskt, säger Katarina Järverup-Frisk och fortsätter:

- Hålet där du slänger sopor är nu mindre i de nya behållarna, vilket gör det svårare att slänga sådant man ska åkt med till en återvinningscentral.

Förbättrad sortering innebär både en insats för miljön men också att kommunernas och kundernas kostnad för hantering av restavfall minskar.

Gemensam plats och nya behållare för restavfall i Bruksvallarna

I bostadsområdena Langgrubban och Björkliden i Bruksvallarna har det tidigare funnits kommuncontainers på gemensamma uppsamlingsplatser. Containers har kunnats användas av fastigheter som inte räknas som permanentboende eller ingår i en samfällighetsförening med gemensamhetsanläggning.

De nya behållarna för restavfall ersätter containers och flyttas till en gemensam plats vid pistgaraget.

Möjlighet ett själva ta över sophanteringen

Är ni en samfällighetsförening som själva vill hantera avfallet genom att bilda en gemensamhetsanläggning? Det innebär bland annat att ni själva styr över tömningsfrekvens och vilken behållare ni önskar.

Här finns mer information om gemensam sophämtning

Vad får du slänga i behållarna för restavfall?

I behållarna ska endast restavfall slängas, det vill säga det som blir över när du har sorterat ut allt som ska lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Det här får du slänga i restavfall

  • Sanitetsprodukter (blöjor, tamponger, bindor, tops)
  • Plastprodukter (diskborstar, plastleksaker, tandborste)
  • Städprylar (dammsugarpåse, trasor,
  • Textiler och trasiga kläder/skor
  • Kattsand
  • Klisterdekaler, post-it-lappar, tejprester, presentsnöre
  • Matavfall (separat matavfallsinsamling kommer men tillsvidare slängs det i restavfallet)

Det här ska du slänga på återvinningsstation eller återvinningscentral

  • Bygg- och rivningsavfall samt farligt avfall ska lämns på åtevinningscentralen i Ljusnedal.
  • Förpackningar (glas-, plast-, metall- och papper) samt tidningar ska lämnas på en återvinningstation , förslagsvis mitt emot skolan i Bruksvallarna, vid OK/Q8 i Funäsdalen eller på återvinningscentralen Ljusnedal.

Ta gärna hjälp av vår digital sopsorteringguide för att få hjälp att sortera rätt