Nu kan du använda e-tjänst för att anmäla att du vill kompostera ditt matavfall

Har du eller vill du kompostera ditt matavfall själv på din egen fastighet? Du vet väl om att du nu kan anmäla detta via kommunernas nya e-tjänst.

Det är smidigt att göra anmälan via e-tjänsten som du enkelt bekräftar med hjälp av bank-id.

E-tjänst för att anmäla hemkompostering av matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Info om att kompostera matavfall hemma

Krav för att börja kompostera matavfall hemma

  • Använd enbart skadedjurssäker behållare eller anordning som är avsedd och lämplig för kompostering
  • Komposteringen får inte medföra några störningar för dina grannar eller orsaka någon olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
  • Din fastighet ska ha utrymme för användning av kompostmull som du får av kommunen
  • Du ska alltid göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Anmälan är gratis.

Jag har eller planerar att skaffa egen hemkompost, får jag det trots att mitt hushåll ingår i ett testområde för matavfallsinsamling?

Ja, men du måste alltid först göra en anmälan till Miljö- och byggnämnden. Se informationen ovan.

Tanken med separat matavfallsinsamling är att separera matavfallet som idag slängs i det gröna kärlet. Inte att vi ska samla in det som hushållen redan idag komposterar. Den totala mängden avfall som samlas in ska alltså inte öka.

Mer information

Här kan du läsa mer om lämplig plats, storlek och utformning av din kompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.