Kraftigt regn innebär risk för översvämningar

Under dagen väntas stora mängder regn komma i Jämtlands län och SMHI har utfärdat en klass 1-varning. När det regnar mycket på kort tid blir det snabbt fullt i ledningarna som ska leda bort vattnet från gator och bostadsområden. Det betyder att det finns risk för översvämning. Så här kan du minimera risk för skador om du har en källare.

Regndroppar faller i vatten

Tänk på!

  • Förvara inga värdefulla saker på golvet i källaren, ställ upp saker på hyllor
  • Förvara gärna dina saker i plastlådor istället för pappkartonger

Så gör du om du drabbas av översvämning

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker
  • Tvätta dig noga om du haft kontakt med inträngande avloppsvatten
  • Undvika att gå i vattnet, det finns risk för bakterier
  • Om det är en nödsituation och det är allvarlig fara för liv eller egendom, kontakta Räddningstjänsten genom att ringa 112
  • Kontakta ditt försäkringsbolag (glöm inte att fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan)
  • Rapportera källöversvämning till Vatten och Miljöresurs genom att kontakta Kundservice

Varför ska du rapportera källaröversvämning?

Du ska både kontakta ditt försäkringsbolag och Vatten och Miljöresurs vid en källaröversvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet och sedan med skadereglering.

Vatten och Miljöresurs kan inte hjälpa dig med själva översvämningen, men genom att rapportera att din källare har blivit översvämmad, hjälper du oss med kunskap om var problemen finns. Det bidrar till att vi kan förbättra vår planering och minska risken för framtida översvämningar genom förebyggande åtgärder.

Kontakt till Kundservice

Telefon 010-25 15 315

E-post kundservice@vattenmiljoresurs.se

Felanmälan

Telefon 010-25 15 300 vardagar 08:00 – 16:00 063-12 20 02 övrig tid