Avgränsningssamråd inom Natura 2000-området Lillåsvallen

Här hittar du information om avgränsningssamråd för anläggning av nya överföringsledningar inom Natura 2000-området Lillåsvallen.

Vatten och Miljöresurs avser att söka tillstånd av nya överföringsledningar för vatten och avlopp inom Natura 2000-området vid Lillåsvallen (SE0720276) vid Ramundberget. Tillståndet söks enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Arbetet har inletts med projektering av nya överföringsledningar mellan Ramundberget och Kåvan norr om Funäsdalen. En total sträcka om ca 20 km varav ca 200 m inom Natura 2000-området Lillåsvallen. Syftet med planerade åtgärder är att möta de framtida behoven för VA-anläggningar och försörjningssystem som kommer av den ökande fjällturismen. Enligt miljöbalken ska Vatten och Miljöresurs ha avgränsningssamråd som en del av tillståndsprocessen.

Så här kan du lämna synpunkter

Synpunkter kan lämnas via e-post till:
VA2025@vattenmiljoresurs.se
eller på adress:

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Emma Dufbäck
Medborgarhuset
842 33 Sveg

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 augusti 2021. För ytterligare information och frågor, kontakta Emma Dufbäck på kontaktuppgifter ovan.