Avgränsningssamråd inom Natura 2000-området Lillåsvallen

Här hittar du information om avgränsningssamråd för anläggning av nya överföringsledningar inom Natura 2000-området Lillåsvallen.

Vatten och Miljöresurs avser att söka tillstånd av nya överföringsledningar för vatten och avlopp inom Natura 2000-området vid Lillåsvallen (SE0720276) vid Ramundberget. Tillståndet söks enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Arbetet har inletts med projektering av nya överföringsledningar mellan Ramundberget och Kåvan norr om Funäsdalen. En total sträcka om ca 20 km varav ca 200 m inom Natura 2000-området Lillåsvallen. Syftet med planerade åtgärder är att möta de framtida behoven för VA-anläggningar och försörjningssystem som kommer av den ökande fjällturismen. Enligt miljöbalken ska Vatten och Miljöresurs ha avgränsningssamråd som en del av tillståndsprocessen.

Här hittar du informationsmaterial

Avgränsningssamråd inom Natura 2000-området LillåsvallenPDF

Skriftligt informationsmaterial kan du få genom att kontakta Emma Dufbäck, 010-25 15 336 eller Kundservice 010-25 15 315

Så här kan du lämna synpunkter

Synpunkter kan lämnas via e-post till:
VA2025@vattenmiljoresurs.se
eller på adress:

Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB
Emma Dufbäck
Medborgarhuset
842 33 Sveg

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 augusti 2021. För ytterligare information och frågor, kontakta Emma Dufbäck på kontaktuppgifter ovan.