Nu finns ett förslag om nya avfallsföreskrifter

Sophämtning

Vatten och Miljöresurs har tagit fram ett förslag på nya avfallsföreskrifter för Bergs och Härjedalens kommuner. Här har vi sammanfattat de största förändringarna i förslaget.

Avfallsföreskrifter beskriver till exempel hur ofta sopor ska hämtas i olika områden, hur hushållen ska sortera, vilka sopor som hämtas hemma och vilka ska lämnas på andra platser såsom återvinningscentral eller återvinningsstation.

Det är alltid kommunen som ansvarar för avfallshanteringen även om Vatten och Miljöresurs har fått i uppdrag att sköta om och ha ansvar för sophämtningen och anläggningar.

Hela kommunen föreslås ingå i ett hämtområde

Det största förändringarna i förslaget är till exempel att matavfallsinsamling ska införas i hela kommunerna, regelbunden tömning av avloppsslam och fettavskiljare och att hela kommunen ska ingå i ett hämtområde. Föreskrifterna blir även lika för båda kommunerna.

Här kan du läsa en sammanfattning av de största förändringarna

Varför behövs nya avfallsföreskrifter?

Avfallshanteringen är under ständig utveckling och påverkas av faktorer som lagstiftning, tekniska lösningar och också exploateringar i kommunerna. Gällande avfallsförskrifter antogs 2016 för Bergs kommun och 2018 för Härjedalens kommun och behöver uppdateras.

Sedan föreskrifterna antogs har lagstiftningen och avfallshanteringen i kommunerna förändrats och ett gemensamt bolag för avfallshanteringen (Vatten och Miljöresurs) samt en gemensam miljö- och byggnämnd har bildats.

Vad händer nu?

  • Förslaget om nya avfallsföreskrifter kommer att ställas ut på kommunernas webbplats under perioden 5 juli 2021 till 15 augusti 2021
  • Efter utställning revideras förslaget av Vatten och Miljöresurs som sedan skickar ny version till Kommunstyrelsen i respektive kommun (hösten 2021)
  • Kommunstyrelserna skickar det sedan vidare till Kommunfullmäktige för beslut om antagande (hösten 2021)
  • Nya avfallsföreskrifter väntas träda i kraft i maj 2022

Här finns mer information om förslaget om nya avfallsföreskrifter

Mer information kommer senare om när du kan ta del av förslaget i sin helhet och också hur du kan lämna synpunkter. Förslaget kommer att ställas ut på kommuneras webbplatser.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar