Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

Vatten och Miljöresurs går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel.

Bild på svenskt landskap med vattendrag och grönska samt texten "Det är bara vatten"

- Vi behöver uppmärksamma det viktigaste livsmedel vi har! Allt liv på jorden är beroende av vatten, så även alla som bor eller vistas i våra båda kommuner. Klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt, säger Sofia Nisses, va-chef på Vatten och Miljöresurs.

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och va-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. Många kommuner i Sverige har periodvis problem med vattenbrist eller når maxkapacitet på vattenverken, till exempel då många vattnar gräsmattor eller fyller pooler.

För Vatten och Miljöresurs innebär även högsäsong i fjällen att vattenverken blir hårt ansträngda. Dessutom sammanfaller den ökade belastningen med att grundvattennivåerna är som lägst under vårvintern, innan grundvattenmagasinen fylls på igen av snösmältning och regn.

"Små förändringar i beteende gör stor skillnad"

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har stuga i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi va-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet Rent vatten och sanitet för alla.

- Om alla stängde av kranen när de borstade tänderna så skulle var och en spara några liter vilket sammantaget skulle bli 1000-tals liter. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, säger Sofia Nisses, va-chef på Vatten och Miljöresurs.

Kampanjen bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen.