Finansiering klar för VA 2025

I veckan kom det glädjande beskedet att kreditmarknadsbolaget Kommuninvest beviljar Härjedalens kommun ett lån på 500 miljoner kronor för de satsningar som behövs i VA 2025 - projektet.

Illustrationsbild/skissbild på avloppsreningsverk som ska byggas i Funäsdalen

Utformningen av avloppsreningsverket som ska byggas i Funäsdalen. Verket kommer att behandla avloppsvatten från Tänndalen, Funäsdalen, Ramundberget samt Bruksvallarna.

- Vi står i startgroparna för att dra igång byggprocessen för det nya reningsverket i Funäsdalen, så det här beskedet är välkommet, säger Emma Dufbäck, tillförordnad projektledare för VA 2025.

Projektet VA 2025 handlar om att säkra tillgången till rent dricksvatten och genom bättre rening av avloppsvatten skydda våra vattendrag i framtiden. Det är stora men nödvändiga investeringar för att vi ska kunna behålla och bevara vår vackra natur och miljö, samtidigt som vi vill göra det möjligt för fler människor och att besöka och bo i Härjedalens kommun. Förtroendevalda i Härjedalen kommun har under en tid fört en dialog med Kommuninvest om investeringsmöjligheterna i VA 2025.

- Vi håller just nu på med att revidera tidplan och budget för projektet, så det här beskedet gör att det blir det enklare för oss att planera när vi vet vilken investeringsram vi har att röra oss med, säger Emma Dufbäck.

-För att klara av och hinna med det som ska göras i projektet framöver behöver vi stärka upp projektgruppen. Just nu har vi en ledig tjänst där vi söker efter en projektledare som kommer att få jobba främst i VA 2025, säger va-chef Sofia Nisses.

Fakta om VA 2025 - största satsningen på vatten och avlopp någonsin i Härjedalens kommun

Utvecklingen av fjällturism i kombination med ökade krav från myndigheter har lett fram till ett behov av att ta ett samlat grepp på den framtida va-försörjningen. Därför finns projektet VA 2025.

VA 2025 är det största projektet inom vatten och avlopp som Härjedalens kommun har haft. Det innebär:

  • Nytt avloppsreningsverk i Funäsdalen, med överföringsledningar från Ramundberget och Bruksvallarna, samt från Tänndalen.
  • Nytt gemensamt avloppsreningsverk för Björnrike,Björnrike syd, Vemdalsskalet och Vemdalen by samt ett nytt avloppsreningsverk i Sveg och i Lofsdalen.
  • I projektet letar man även efter framtida vattentäkter i Funäsdalsområdetsamt Vemdalsområdet för att säkra dricksvattenförsörjningen på sikt.
Läs mer om VA 2025 här