Vattenverket i Överhogdal uppgraderas - ökad kvalitet på dricksvattnet och bättre arbetsmiljö

Bild på ett litet rött hus med skog runtom- Överhogdals vattenverk

Ombyggnaden av Överhogdals vattenverk väntas bli  klart under det första kvartalet av 2021 och kommer innebära att personalen får en bättre arbetsmiljö och att Vatten och Miljöresurs säkrar kvaliteten på dricksvattnet.

- Vi håller på att bygga om för att kunna styra övervakning av vattenverket mer digitalt. Det innebär att vi via en dator kan hålla koll på hur vattenverket fungerar, vi behöver inte fysiskt åka dit på tillsyn vilket underlättar vårt arbete, säger Håkan Larsson, arbetsledare på Vatten och Miljöresurs.

Överhogsdals vattenverk är en av flera anläggningar som får en modernisering, varje år har Vatten och Miljöresurs som mål att uppgradera och bygga ut ett visst antal anläggningar eftersom både rör och system börjar bli gamla.

- När vi inför övervakningssystem så passar vi även på om att bygga om verken inomhus med nya röranläggningar och filter. Vi sätter in extra barriärer med UV-ljus och vissa verk som inte har haft barriärer får det, säger Håkan.  

Extra säkerhet

Han berättar att vattnet generellt i Bergs och Härjedalens kommuner har en mycket god kvalitet men att det är bra att sätta in barriär som en extra säkerhet.  I samband med uppgraderingen blir det också möjligt att övervaka PH-värde som larmar om värdet blir för högt och lågt.
 
En annan fördel med övervakningssystemet är att driftspersonal som har beredskap i hemmet kan bedöma larm via sin dator i hemmet.

- Det förbättrar ju också vår arbetsmiljö, vi kan bedöma om vi behöver åka ut på ett larm från hemmet. Annars måste man ta bilen och åka många mil för att bara kontrollera ett larm, nu behöver vi bara göra det när det verkligen behövs, avslutar Håkan.