Så blir din avgift för vatten och avlopp under 2021

Här hittar du information om nya avgifter för vatten och avlopp i Bergs och Härjedalens kommuner. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2021.

Bergs kommun

I Bergs kommun förändras inte va-taxan i år. Anledningen är att skillnaden mellan 2019 och 2020 års index är för litet att utgöra en procent. Normalt sätt brukar alltid va-taxan justeras enligt konsumentprisindex (KPI)* men alltså inte i år. Både brukningsavgift och anläggningsavgift för blir detsamma som förra året.

Härjedalens kommun

I enlighet med Härjedalens kommuns va-taxa höjs brukningsavgiften med 2 procent enligt indexuppräkning. För en normalvilla (fem bostadsrum och kök) innebär det att avgiften stiger med 138 kronor per år eller 11,50 kronor månad. För en mindre lägenhet under 40 kvadratmeter innebär förändringen att avgiften höjs med 94 kronor per år eller cirka 8 kronor per månad.

Normalvilla (Typhus A)

Brukningsavgift/år 2020: 7 370 kr

Brukningsavgift/år 2021: 7 508 kr

Lägenhet under 40 kvadratmeter:

Brukningsavgift/år 2020: 5 025 kr

Brukningsavgift/år 2021: 5 119 kr

Anläggningsavgiften blir opåverkad.

*Konsumentprisindex (KPI) är ett jämförelsetal som mäter den generella prisnivån i Sverige. Genom att jämföra KPI från olika tidpunkter kan man mäta hur priserna förändras över tid.

Mer information om avgifter för va

Här hittar du mer information om avgifter och fullständiga va-taxor för Bergs och Härjedalens kommuner

Det här går din va-avgift till

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten.

Här finns mer information om vad din avgift går till

Tips! Jämför kommuners VA-taxa

Är du intresserad av att jämföra avgifter för vatten och avlopp med andra kommuner runt om i Sverige finns statistik på Svenskt Vattens webbplats.

Här hittar du taxestatistik på Svenskt Vattens webbplats Länk till annan webbplats.