Förtydligande till artikeln ”Stora skillnader mellan kommunernas va-taxor” publicerad i Länstidningen den 2 oktober

I artikeln, som refererar till en rapport från den kallades Nils Holgerssonsgruppen, kan man läsa att invånarna i Härjedalen har dyrast kostnad för vatten och avlopp i länet. Vatten och Miljöresurs menar att detta blir en missvisande slutsats eftersom rapporten enbart har tittat på kostnader för att bo i lägenhet, detta trots att villa är det vanligaste boendet i Härjedalen.

Nils Holgerssonrapporten jämför skillnader mellan olika kommuner när det gäller kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning i ett flerbostadshus. De priser som rapporten refererar till kommer från Svenskt Vattens taxestatistik för 2020 för lägenhetshus med 15 lägenheter.

Va-taxa i Härjedalens ska revideras

Det är korrekt att avgift för vatten och avlopp är högst i länet om du bor i en lägenhet i Härjedalens kommun. Det är va-taxans konstruktion som gör att lägenheter i dag får ungefär samma kostnad som om de vore en egen villa. Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun har därför gett Vatten och Miljöresurs i uppdrag att revidera taxan. Arbetet med att revidera taxan beräknas vara klart under 2021.

Härjedalen har tredje lägsta va-avgiften i länet när det gäller villor

Det är värt att notera att i Härjedalens kommun är den vanligaste bostadstypen villor. I Svenskt Vattens taxestatistik för villor har Härjedalen tredje lägsta avgiften av länets åtta kommuner, vilket inte lyfts i Länstidningens artikel. Nils Holgerssongruppens rapport är intressant, i jämförelsesyfte, men att flytta en lägenhet runt i landet är inte helt rättvist, då de allra flesta i våra kommuner bor i villor.

Viktigast med rätt nivå på va-avgiften

Vatten och Miljöresurs uppdrag är att leverera dricksvatten med livsmedelskvalitet hem till våra abonnenter, samt att rena avloppsvatten på bästa miljömässiga sätt för att värna om vår natur. Från Vatten och Miljöresurs synvinkel är det viktigt med rätt taxa, så att abonnenterna kan vara trygga med att få sitt vatten och att avloppet tas om hand. Samtidigt ska man komma ihåg att Vatten och Miljöresurs inte är vinstdrivande, de va-avgifter som kommunerna får in går till va-verksamheten och inget annat.

Vad kostar vattnet?

I Bergs kommun betalar du 22 kronor per dag för att få vattnet hemlevererat i kranen och bortspolat i toaletten, medan du i Härjedalen betalar 20 kronor per dag.

Tycker du ändå att din VA-avgift är alltför dyr? En jämförelse som kan vara värd att tänka på är att flaskvatten som du köper i affären kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Alltså kan du dricka ett helt badkar med 250 liter kranvatten för samma pris som om du skulle köpa en hel liter vatten på flaska.

Nyfiken på hur vad din va-avgift går till eller hur va-taxan är uppbyggd?

Här du hittar mer information om avgifter för vatten och avlopp i Bergs och Härjedalens kommuner