Nu ska Funäsdalens grundvatten skyddas

Funäsdalen och Ljusnedals vattentäkt blir nu vattenskyddsområde och får nya skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområdet finns till för att skydda vårt viktigaste livsmedel dricksvatten från utsläpp och föroreningar.

Länsstyrelsens har beslutat att inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Funäsdalen i Härjedalens kommun. Grundvatten är alltså det vatten som finns nere i marken, som du inte ser med blotta ögat. Vattentäkten togs i drift 2016 och försörjer via ett vattenverk Funäsdalen och Ljusnedal med dricksvatten. Sedan tidigare finns tillstånd för grundvattenuttag på 3 400 kubikmeter/dygn som årsmedeltal från Mark- och miljödomstolen, vilket kommer att vara nödvändigt då stora framtida exploateringar planeras i Funäsdalen.

Blir största vattentäkten i Härjedalens kommun

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda tillgången till rent dricksvatten och behålla en god kvalitet på vattnet i flera generationer framåt. Vattentäkten för Funäsdalen och Ljusnedal kommer i framtiden att vara den största vattentäkten i Härjedalens kommun, så ett bra framtida skydd är viktigt.

Fakta: Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden finns för att skydda vårt viktigaste livsmedel. Ett vattenskyddsområde ska öka medveten hos alla boende och verksamma inom området om behovet av att värna vårt vatten.

Du som bor, verkar eller vistas i ett vattenskyddsområde behöver vara extra försiktig. Det innebär också att det kan krävas tillstånd för exempelvis skogsbruk, djurhållning eller hantering av olja eller andra kemikalier inom området.

Det miljö- och byggavdelningen på kommunen som är tillsynsmyndighet. Vänd dig dit för mer information om tillstånd och ansökan.

Mer information om hur du kontaktar miljö- och byggavdelningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om vattenskyddsområden och se vilka vattenskyddsområden som finns i Bergs och Härjedalens kommuner.