Vatten och Miljöresurs börjar med matavfallsinsamling

Ljusnedals återvinngsstation - ett blått kärl med skylten brännbart

I maj 2022 är planen att Vatten och Miljöresurs kommer att kunna erbjuda matavfallsinsamling till alla hushåll i Bergs och Härjedalens kommuner.

- Att vi snart kommer att kunna erbjuda våra kunder att samla in matavfall är något som vi ser positivt på. I dag betalar vi dyrt för att förbränna matavfall när vi i stället kan göra jord av det. Att vi kan sortera mer är något som vi alla och vår miljö vinner på, säger Robin Loo, som är avfallsstrateg på Vatten och Miljöresurs.

Innan matavfallsinsamling kan erbjudas brett till alla hushåll i Bergs och Härjedalens kommuner så har Vatten och Miljöresurs styrelse beslutat att insamling av matavfall först ska testas i några områden under en period.

Testas september 2020 till maj 2022

Testområden blir Svenstavik, Rätan, Åsarna och Hackås i i Bergs kommun samt Sveg i Härjedalens kommun. Testperioden beräknas pågå från september 2020 till maj 2022. Efter testperiodens slut så är planen att insamling av matavfall ska erbjudas till alla hushåll i hela Bergs och Härjedalens kommuner

- Under testperioden kommer vi bland annat att titta på vilka kärl och sopbilar som vi skulle behöva använda samt vad som skulle kunna gälla för hemkompostering. Det är många frågor som vi behöver vrida och vända på så att det blir så bra om möjligt för alla, säger Robin Loo.

Oklart hur avgiften för sophantering påverkas

Hur avgifterna för hanteringen av sopor kommer att påverkas under testperioden är just nu oklart. Vatten och Miljöresurs återkommer med mer information kring detta.

Lagkrav gör det obligatoriskt med matavfallsinsamling

Anledningen till att Vatten och Miljöresurs börjar med matavfallinsamling just nu är att regeringen har beslutat att det blir obligatoriskt att alla kommuner ska erbjuda matavfallsinsamling till hushåll senast den 1 januari 2021.

Här kan du läsa mer om om matavfallsinsamlingen

Matavfall kan bli biogas på Gräfsåsen

En förstudie pågår just nu för att bygga en rötgasanläggning på Gräfsåsen som kan ta emot matavfall från alla länets kommuner. Bergs och Härjedalens kommuner har tagit ett inriktningsbeslut som innebär att vi stödjer projektet.

Inriktningen för anläggningen är att den ska kunna ta emot biologiskt avfall, producera fordonsgas och KRAV-certifierat biogödsel som kan användas av länets lant- och skogsbrukare. Den planeras stå färdig hösten 2023.

Läs mer på Östersunds kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar