Återvinningen ökar i Berg och Härjedalens kommuner

Bil med öppen baklucka, person slänger förpackningar på återvinningsstationen

Bild: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

En glad nyhet! Invånarna och besökarna i Berg och Härjedalens kommuner blir allt bättre på att sortera och lämna förpackningar till återvinning. Att vi återvinner mer vinner både miljön och plånboken på.

En mindre ökning av förpackningar som lämnas till återvinning i Bergs kommun och en stor ökning i Härjedalens kommun. Det visar statistik från Förpacknings- och tidningsbranschen (FTI) som varje år mäter hur mycket förpackningar, i kilo per invånare, som lämnas till återvinning.

Härjedalens kommun i topp

Härjedalens kommun ligger dessutom i topp i landet när det gäller glas, plast och papper som lämnas till återvinning. När det gäller papper ligger Härjedalens kommun till och med högst i landet. Statistiken är beräknad per invånare vilket gör att många turistkommuner hamnar i topp.

- Det är ändå mycket glädjande att återvinningen ökar. Förpackningsinsamling är inte ett kommunalt ansvar, när du slänger mjölkförpackningen i den gröna containern, sparar du därför både miljö och pengar, säger Robin Loo som är avfallsstrateg på Vatten och Miljöresurs och fortsätter.

Allas ansvar att sortera

Även om vi har blivit bättre på att sortera så finns det mycket kvar att göra. Fortfarande slängs mycket förpackningar i brännbart. Att elda sopor är dyrt för både dig och kommunen, dessutom skadar det miljön.

- Vi samarbetar så gott vi kan med FTI för att få till fler Återvinningsstationer, snygga till befintliga och nå ut med information om att det är allas ansvar och skyldighet att sortera. Nu hoppas jag att vi alla fortsätter och blir ännu bättre på att återvinna, avslutar Robin Loo.

Återvinningsstatistik

Statistik från Förpacknings- och tidningsbranschen (FTI)

Förpack-ningar av:
(kg per invånare)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidn-ingar

Sverige 2019

22,1

14,6

7,9

1,7

16

Sverige 2018

21, 8

13,9

7,5

1,6

18,7

Berg 2019

32,86

24,75

15,85

3,32

12,87

Berg 2018

30,18

27,76

12,84

3,13

15.04

Härjedalen 2019

51,73

43,68

22,1

3,2

24,46

Härjedalen 2018

40,1

33,59

17,77

3,02

28,26