Nu blir Gräftåvallen och Ljungdalens grundvatten skyddat

Både Gräftåvallen och Ljungdalen blir vattenskyddsområden och får nya skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområden finns till för att skydda vårt framtida dricksvatten från utsläpp och föroreningar

Länsstyrelsen har beslutat att inrätta vattenskyddsområde för grundvattentäkter i Gräftåvallen och Ljungdalen i Bergs kommun. Grundvatten är alltså det vatten som finns nere i marken, som du inte ser med blotta ögat. Syftet med vattenskyddsområden är att skydda tillgången till rent dricksvatten och behålla en god kvalitet på vattnet flera generationer framåt.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda vårt viktigaste livsmedel. Ett vattenskyddsområde ska öka medveten hos alla boende och verksamma inom området om behovet av att värna vårt vatten.

Du som bor, verkar eller vistas i ett vattenskyddsområde behöver vara extra försiktig. Det innebär också att det kan krävas tillstånd för exempelvis skogsbruk, djurhållning eller hantering av olja eller andra kemikalier inom området.

Det miljö- och byggavdelningen på kommunen som är tillsynsmyndighet. Vänd dig dit för mer information om tillstånd och ansökan.

Mer information om hur du kontaktar miljö- och byggavdelningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om vattenskyddsområden och se vilka vattenskyddsområden som finns i Bergs och Härjedalens kommuner.