Mängden sopor har minskat i Berg och Härjedalen

Tack du som bor och besöker Berg och Härjedalens kommuner. 2019 tog Vatten och Miljöresurs emot mindre mängder sopor än 2018 – det gläder oss och miljön!

Även om mängden sopor (restavfall) tidigare har minskat i Bergs kommun under några år så ser Vatten och Miljöresurs nu ett tydligt trendbrott för både Berg och Härjedalens kommuner. I Bergs kommun har mängden sopor 2019 minskat med 8 procent, 117 ton, jämfört med 2018. Det motsvarar 21 sopbilar. I Härjedalens kommuner har mängden sopor minskat med 9,7 procent, 379 ton, jämfört med 2018. Det motsvarar 69 sopbilar.

Väldigt glädjande nyhet

- Det är en väldigt glädjande nyhet och vi väntar just nu på statistik som kan förklara vad minskningen kan bero på. Men vi tror och hoppas att alla invånare och besökare har blivit bättre på att sortera sina sopor, säger Robin Loo, avfallsstrateg på Vatten och Miljöresurs.

Minskar vi de blandade soporna genom mer källsortering och en medveten konsumtion bidrar vi till en mer hållbar framtid både i våra kommuner och i övriga omvärlden. Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår och det näst bästa är det som du lämnar till återanvändning eller återvinning.

Avfallstrappan med illustrationer 1 Avfallsminimera (Illustration shopping vagn) 2. ) Återanvända (illustration skylt på loppis) 3 Återvinna (illustration återvinningssymbol) 4 Energiutvinna (ill på element) 5 Deponera (illustration på jordhög)

Så kan du minska ditt avfall

 1. Avfallsminimera - Det man inte skaffar behöver man inte slänga
 2. Återanvända - Det som är skräp för en är ett fynd för en annan
 3. Återvinna - Det man återvinner behöver man inte utvinna
 4. Energiutvinna - Energi kan inte förbrukas eller skapas, bara omvandlas
 5. Deponera - Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin

Här kan du läsa mer om du kan förebygga avfall

Minskning av sopor Bergs kommun

Mängden sopor till förbränning 2018: 1 468 ton

Mängden sopor till förbränning 2019: 1 351 ton

Minskning: 117 ton (8 procent)

Minskning av sopor Härjedalens kommun

Mängden sopor till förbränning 2018: 3 914 ton

Mängden sopor till förbränning 2019: 3 535 ton

Minskning: 379 ton (9,7 procent)

Total minskning för båda kommunerna: 496 ton

Mindre mängd sopor lokalt minskar vår klimatpåverkan globalt

 • 496 ton mindre mängd sopor som ska köras till förbränning motsvarar enligt Svenska Miljöinstitutet, IVL, en minskning av 1 141 ton koldioxidekvivalenter ( CO2e).
 • Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.
 • Minskningen motsvarar lika mycket utsläpp av växthusgaser som 127 svenskar bidrar med per år. I genomsnitt räknar man med att varje svensk bidrar med 9 ton växthusgaser per person och år, enligt Naturvårdsverkets beräkningar för 2017.

Läs mer på Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar