Så blir din avgift för vatten och avlopp under 2020

Här hittar du information om nya avgifter för vatten och avlopp i Bergs och Härjedalens kommuner. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2020.

Härjedalens kommun

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har beslutat att höja brukningsavgiften för vatten och avlopp med tio procent.

Brukningsavgiften höjs

För en normal enfamiljsvilla med fem rum och kök (se beskrivning av exempel på typ A-hus längre ned i texten) innebär beslutet att kostnaden för vatten och avlopp ökar med runt 56 kronor per månad. Månadskostnaden för en normal enfamiljsvilla ligger 2020 på 615 kronor jämfört med 559 kronor 2019. Total årskostnad 2020, med det här räkneexemplet, blir 7 380 kronor jämfört med 6 710 kronor år 2019.

Anläggningsavgiften höjs

Kommunfullmäktige har också beslutat att höja anläggningsavgiften, en engångsavgift för att ansluta sin fastighet till kommunalt vatten och avlopp, med 20 000 kronor exklusive moms (25 000 kronor inklusive moms). Kostnaden för att ansluta en vanlig enfamiljsvilla på fem rum och kök till kommunalt vatten och avlopp blir 146 276 kronor inklusive moms.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet att höja avgifterna

Bergs kommun

Kommunfullmäktige i Bergs kommun har beslutat att sänka brukningsavgiften för vatten och avlopp med tio procent efter årlig indexuppräkning (en procent för år 2020). Det innebär alltså att avgiften totalt har sänkts med nio procent jämfört med förra året.

Brukningsavgiften minskar

För en vanlig enfamiljsvilla med fem rum och kök (se beskrivning av exempel på typ A-hus längre ned i texten) innebär detta att kostnaden för vatten och avlopp sänks med cirka 67 kronor/ månad. Månadskostnaden för en normal enfamiljsvilla ligger 2020 på 676 kronor jämfört med 743 kronor 2019. Total årskostnad 2020, med det här räkneexemplet, blir 8 107 kronor jämfört med 8 914 kronor år 2019.

Anläggningsavgift

Efter indexuppräkning med en procent hamnar avgiften för att ansluta en vanlig enfamiljsvilla på fem rum och kök till kommunalt dricksvatten och spillvattenavlopp på 132 192 kronor inklusive moms. För fastigheter som även ansluts till det kommunala dagvattennätet hamnar anläggningsavgiften på 165 240 kronor för år 2020.

Enfamiljsvilla (typhus A)

I våra räkneexempel så utgår vi från Svenskt Vattens exempel på normalvilla (typhus A). Det är ett friliggande källarlöst enbostadshus som har fem rum och kök, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta är 150 kvadratmeter inklusive garage på kvadratmeter och tomtytan ligger på 800 kvadratmeter. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Tips! Jämför kommuners VA-taxa

Är du intresserad av att jämföra avgifter för vatten och avlopp med andra kommuner runt om i Sverige? På Svenskt Vattens webbplats hittar du aktuell statistik.

Här hittar du taxestatistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar