Så blir din avgift för avfall under 2020

Här hittar du information om avgifter för avfall i Bergs och Härjedalens kommuner. Avgifterna gäller från den 1 januari 2020.

Härjedalens kommun

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har beslutat att sänka avgiften för avfall. Det innebär att grundavgiften i år ligger på 775 kronor jämfört med 890 kronor år 2019. En sänkning på totalt 115 kronor eller runt 13 procent. Tömningen av 140 samt 190 liters kärl kommer fortsätta att kosta 90 kronor respektive 120 kronor.

Här hittar du alla avgifter och fullständig taxa för Härjedalens kommun

Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet att sänka avgiften för avfall

Bergs kommun

I Bergs kommun har Kommunfullmäktige beslutat att justera avgiften för avfall enligt ett förutbestämt index. Det innebär att avgiften ökar med cirka 2 - 3 procent beroende på vilken tjänst det handlar.

Abonnemangsavgift kommer 2020 att kosta 812 kronor/ år jämfört med 790 kronor/ år 2019. Grundavgiften ökar med 19 kronor från 675 kronor/år 2019 till 694 kronor/år 2020.

Tömning av 190 liters kärl kostar i år 100 kr/tömning jämfört med 97 kronor 2019. För 240 liters kärl ökar kostnaden per tömning med tre kronor, från 121 kronor till 124 kronor. Tömning av 370 liters kärl kostar 190 kronor/tömning jämfört med 185 kronor 2019.

Här hittar du alla avgifter och fullständig taxa för Bergs kommun

Pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar