Hushållspapper är vanligaste fultorkningen

Illustration spolningsknapp och texten "Att spola rätt är lätt" - sedan texten "Bara tre saker hör hemma i toaletten" och illustration på kiss, bajs och toalettpapper

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då globala sanitetsfrågor uppmärksammas över hela världen. Ett stort toalettrelaterat problem är att vi spolar ner saker som inte hör hemma i våra toaletter.

Alla kan nog känna igen sig i paniken när toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att fultorka* oss med hushållspapper som sedan fulspolas ned i toaletten. Bengt Hjort, arbetsledare för VA i Vatten och Miljöresurs driftområde i Funäsdalen, kan bekräfta att mycket som inte hör hemma i toaletten ändå spolas ned där.

- Ja, förutom hushållspapper och våtservetter händer det även att vi hittar allt från underkläder till byggspackel från renoveringar i våra ledningar och pumpstationer. Ibland blir man väldigt förvånad över vad man hittar, säger Bengt.

Att man använder toaletten för att slänga allt möjligt skräp tror han delvis beror på slarv men också okunskap. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp som toalettpapper gör och riskerar därför att orsaka stopp i ledningar och pumpar.

- De här avloppsstoppen kan förutom driftproblem även orsaka översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, säger Sofia Nisses, va-chef på Vatten och Miljöresurs.

Det uppstår också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningssystemet och köras bort för förbränning. I snitt rensas ungefär 1,3 kg skräp per person och år bort i Sverige. Allt skräp som rensas bort från gallren motsvarar i vikt ca 9 hushållspappersrullar per person och år. Det är en kostsam hantering som vi skulle kunna undvika om vi alla blev bättre på att slänga skräp där det hör hemma.

Sveriges vanligaste fultorkningar i storleksordning

  1. Hushållspapper
  1. Pappersnäsduk
  2. Servetter
  3. Våtservetter
  4. Pappershandduk
  5. Utrivna tidningssidor
  6. Underkläder eller annan textil
  7. Annat

Toalettvett

*Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

*Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper – vanligtvis hushållspapper. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.

Det här får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.

Läs mer om vad Världstoalettdagen handlar om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.