Avgiften för avfall föreslås minska i Härjedalens kommun

Nu finns det tillräckligt med pengar avsatta för att klara av sluttäckningen av Härjedalens kommuns tidigare deponier. Därför föreslår Vatten och Miljöresurs en förändring av avfallstaxan.

De ändringar som Vatten och Miljöresurs föreslår är att kostnaden för att tömma kärl ska reduceras, detta för att jämna ut priset per liter. Hur stor minskningen din avgift blir beror på storlek av kärl.

Anledningen till att avfallstaxan föreslås minska är att det nu finns tillräckligt med pengar avsatta för att klara av sluttäckningen av deponier. En del av avgiften för avfall har nämligen de senaste åren gått till att spara extra pengar till sluttäckningen av kommunens två tidigare deponier i Hede och på Risön utanför Sveg.

Deponi, även i dagligt tal kallat soptipp, är en yta där vi tidigare slängt avfall från industrier, förorenade jordmassor och hushållsavfall. Regn- och smältvatten som rinner genom deponin tar med sig föroreningar ut i vattendrag och omgivande mark. Därför är det viktigt att genom sluttäckning förhindra vatten från att komma i kontakt med avfallet.

Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun kommer att fatta beslut om ny avfallstaxa den 13 november, sedan tas även ärendet upp för beslut i Kommunfullmäktige 3 december.

Pågående driftstörningar

Inga pågående driftstörningar

Senast åtgärdade driftstörningar