Senast uppdaterad: | Åtgärdat

Driftstörning i Hunge

Renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Hunge kommer att ske på Tisdag den 22 Augusti klockan 08:00-21:00. Detta innebär att ni ej får använda vattnet i er fastighet under denna tid! Om ni skulle göra detta riskerar ni att få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten samt i värsta fall stopp i fastighetens vattenledningar!

Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs
etappvis i samhället. Inga kemikalier kommer användas. Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under den tid som renspolningen pågår.

UNDER OVAN ANGIVET DATUM OCH TID SKALL FÖLJANDE IAKTAS
- ALLA KRANAR SKALL HÅLLAS STÄNGDA! GÄLLER ÄVEN TOALETTER!
(lämpligt är att stänga ventilkran vid inkommande vattenledning)
- TVÄTT- OCH DISKMASKINER SKALL EJ ANVÄNDAS!
- KOM IHÅG ATT TAPPA UPP TILLRÄCKLIG MÄNGD VATTEN FÖR ATT
KLARA DAGSBEHOVET!

Det kan tillfälligt förekomma missfärgat vatten utanför det område som renspolas.
Om detta skulle inträffa så låt vattnet spola ur kranen tills det åter blir klart igen.
När renspolning av huvudledningarna är klara kan missfärgat vatten finnas kvar i er vattenledning in till fastigheten. Öppna försiktigt kallvattenkranen närmast
inkommande vattenledning till er fastighet så at ev. luft släpps ut. Spola därefter successivt i samtliga kranar i fastigheten tills vattnet åter blir klart.
- Kransilarna kan behöva rengöras.
- Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.
Vi hoppas ni har överseende med de störningar som detta arbete kan medföra.
Arbetet utförs av Rensman Norr AB och eventuella frågor kan ställas till
Rensman Norr AB vxl: 010-10 19 554 (innan arbetet påbörjas)
Ansv. arbetsledare Linus: 070-69 99 053 (när arbetet pågår)

  • Påbörjas 2023-08-22 08:00
  • Åtgärdat 2023-08-30 18:15
  • Gata Hunge
  • Ort Hunge
  • Typ av störning Driftstörning
  • Antal berörda 10 - 50 hushåll

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempelvis läckor.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Vatten och Miljöresurs kundservice

Telefon: 010-251 53 15 mån-fre 9-16

Mejl: kundservice@vattenmiljoresurs.se

Felanmälan Vatten och avlopp

Bergs kommun

010-251 53 00 mån-fre 8-12, 13-16
063-12 20 02 övrig tid

Bräcke kommun

010-251 53 00 mån-fre 8-12, 13-16
063-10 10 55 övrig tid

Härjedalens kommun

010-251 53 00 mån-fre 8-12, 13-16
063-12 20 02 övrig tid