Senast uppdaterad: | Åtgärdat

Vattenavstängning i Östgärdegatan 8b, 8d, 8e, 8f. Frubacken 6,7,9,10,12

Just nu har vi en vattenläcka som innebär störningar i vattenleveransen. Berörda är boende i nedanstående område samt eventuellt intilliggande område.


  • Påbörjas 2023-01-14 22:00
  • Åtgärdat 2023-01-17 12:00
  • Gata Östgärdegatan 8b, 8d, 8e, 8f. Frubacken 6,7,9,10,12
  • Ort Vemdalen
  • Typ av störning Vattenavstängning
  • Antal berörda 1 - 10 hushåll
  • Här kan du hämta vatten Dunkar kommer att köras ut

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som beror avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempelvis läckor.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Vatten och Miljöresurs kundservice

Telefon: 010-251 53 15 mån-fre 9-16

Mejl: kundservice@vattenmiljoresurs.se

Felanmälan Vatten och avlopp

Bergs kommun

010-251 53 00 mån-fre 8-12, 13-16
063-12 20 02 övrig tid

Bräcke kommun

010-251 53 00 mån-fre 8-12, 13-16
063-10 10 55 övrig tid

Härjedalens kommun

010-251 53 00 mån-fre 8-12, 13-16
063-12 20 02 övrig tid