Taxa

Vi på Vatten och Miljöresurs gör vårt allra bästa för att se till så att du har rinnande rent vatten i kranen och blir av med avloppet på ett hälsosamt, bekvämt och miljömässigt bra sätt. Det är i korthet det som din va-avgift går till.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avloppsvatten.

Film om vad din va-avgift går till

Här kan du titta på en film där Vatten och Miljöresurs va-chef Sofia Nisses berätter mer om vad din va-avgift går till.

Här kan du läsa mer om vad din va-avgift går till