Slamtömning

Här ser du vilket intervall och tömningsperiod som gäller i din kommun.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Berg och Härjedalens kommun är det Vatten och Miljöresurs som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Vatten och Miljöresurs i sin tur entreprenörer och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Vatten och Miljöresurs.

Akutnummer

Om du har behov av akut slamtömning ska du höra av dig hit:

  • Berg: 0687-105 00
  • Härjedalen: 070-539 08 18

Intervall på slamtömning

Intervallet på slamtömningen är olika beroende på vilken kommun du bor i.

Bergs kommun - Slamintervaller

Slamintervaller

Intervall på slamtömning för permanentboende

Intervall på slamtömning för permanentboende

Slamavskiljare med anslutet wc-avlopp**

Minst en gång varje år

Enskilda tankar**

Minst en gång varje år

Fettavskiljare*

Minst en gång varje år

Intervall på slamtömning för fritidshus

Slamavskiljare med anslutet wc-avlopp**

Enskilda tankar**

*Tömning minst en gång per år såvida inte särskilda skäl föreligger och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.

** efter beställning av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Det åligger dock varje ägare eller nyttjanderättshavare av fritidshus att tillse så tömning sker med sådana intervall, att en god funktion upprätthålls så att olägenheter för miljön eller människors hälsa inte uppstår.

Intervall på minireningsverk

Minireningsverk***


*** töms i enlighet med det tillstånd som getts av Miljö- och byggnadsnämnden och ska följa leverantörens anvisningar.

Slamtömningsentreprenad

Tömning och mottagning av beställningar sköts på entreprenad av Avloppsakuten i Berg AB.

Beställning av tömning

Under kontorstid når du kundtjänsten hos Avloppsakuten i Berg AB på telefon 0687-105 00 eller via e-post till info@akutavlopp.se

Vid akuta lägen, kontakta jouren på telefon 0687-105 00.

Slambrunnar och tankar töms med den frekvens som respektive fastighetsägare beställt. Är du osäker på vilken beställningsstatus du har för din anläggning, kontakta Avloppsakuten i Berg AB, 0687-105 00.

Extra slamtömning

I Bergs kommun är ordinarie slamtömningsperiod från ca vecka 23-47. Under denna period genomförs obligatorisk slamtömning i hela kommunen. Har du behov av en extra slamtömning eller tätare tömningsintervall kan vi erbjuda flera olika tjänster. Allt beroende på hur bråttom du har att få brunnen/tanken tömd.

Akuttömning

Vid behov av snabb tömning beställer du akuttömning, som utförs inom 24 timmar. akuttömning beställs via kundtjänsten hos Avloppsakuten i Berg AB på telefonnummer 0687-105 00.

Budad extratömning inom 2 veckor

För budad extra slamtömning som inte är akut beställer du budad tömning inom 2 veckor, beställs via kundtjänsten hos Avloppsakuten i Berg AB på telefon 0687-105 00 eller via e-post till info@akutavlopp.se

Tanktömning vintertid

Tanktömning vintertid erbjuds endast inom följande områden: Gräftåvallen, Klövsjö och Ljungdalens fritidshusområde.

Fastighetsägare med slutna tankar kan få anläggningen tömd vintertid till turlistepriser vissa fastställda veckor. Följande krav måste uppfyllas:

  • Minst en tömning ska vara utförd under barmarksperioden närmast före aktuell vinterperiod.

Önskas tömning extraveckor ska beställning ske i god tid innan, beställs via kundtjänsten hos Avloppsakuten i Berg AB på telefon 0687-105 00 eller via e-post till info@akutavlopp.se

Tätare tömningsintervall

Om du på förhand vet att du har behov av fler ordinarie tömningar per år kan du meddela detta till Avloppsakuten i Berg AB och på så sätt slippa beställa extra tömning med de extrakostnader som det innebär. Enda kravet är att minst en tömning görs under den ordinarie slamtömningsperioden som gäller för området där du har din fastighet. De tömningstillfällen du på förhand meddelar Avloppsakuten i Berg AB ligger sedan kvar i kundregistret till nästa år fram till dess att du meddelar nya önskemål om tömning.

Taxa och tilläggstjänster

Längst ned på denna sida finns länkar till aktuella taxor, och du kan även ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

Härjedalens kommun - Slamintervaller

Slamintervaller

Intervall på slamtömning

Slamavskiljare med anslutet wc-avlopp

Minst en gång varje år

Slamavskiljare utan anslutet wc-avlopp (BDT)

Minst en gång vartannat år

Slutna tankar

Minst en gång varje år

Fettavskiljare

Minst två gånger per år
eller enligt överenskommelse
med VA-avdelningen


Längre tömningsintervall kan ansökas hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnadsnämnd som fungerar som tillsynsmyndighet. Kontakta Miljö och byggnadsavdelningen på telefon 0680-161 00 (växel).

Länk till ifyllbar blankett avseende förlängt slamintervall, Härjedalens kommun. Pdf, 279.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Extra slamtömning

I Härjedalens kommun är ordinarie slamtömningsperiod uppdelad i två perioder. Vårtömningar sker april – juni och hösttömningar augusti – årets slut när förhållandena för tömning är gynnsamma. Under dessa perioder genomförs obligatorisk slamtömning i hela kommunen. Har du behov av en extra slamtömning eller tätare tömningsintervall kan vi erbjuda flera olika tjänster. Allt beroende på hur bråttom du har att få brunnen/tanken tömd.

Akuttömning

Vid behov av extra snabb tömning beställer du akuttömning, som utförs inom 8 timmar. Akuttömning beställs via Vatten och Miljöresurs kundservice och debiteras med ett tillägg utöver ordinarie taxa. Vid behov av akuttömning efter kontorstid, ring vårt journummer, 070-539 08 18.

Jourtömning

Vid behov av snabb tömning beställer du jourtömning, som utförs inom 24 timmar. jourtömning beställs via Vatten och Miljöresurs kundservice och debiteras med ett tillägg utöver ordinarie taxa. Vid behov av jourtömning efter kontorstid, ring vårt nummer journummer, 070-539 08 18

Budad tömning

För extra slamtömning som inte är akut beställer du budad tömning, som utförs inom 5 arbetsdagar. Budad tömning beställs via Vatten och Miljöresurs kundservice och debiteras med ett tillägg utöver ordinarie taxa.

Tätare tömningsintervall

Om du på förhand vet att du har behov av fler ordinarie tömningar per år kan du meddela detta till kundservice och på så sätt slippa beställa extra tömning med de extrakostnader som det innebär. Enda kravet är att minst en tömning görs under den ordinarie slamtömningsperioden som gäller för området där du har din fastighet. De tömningstillfällen du på förhand meddelar kundservice ligger sedan kvar i vårt kundregister till nästa år fram till dess att du meddelar oss nya önskemål om tömning.

Taxa och tilläggstjänster

Längst ned på denna sida finns länkar till aktuella taxor, och du kan även ladda ner de kompletta taxedokumenten med samtliga avgifter och villkor.

När kommer slambilen?

Intervallet på slamtömningen är olika beroende på vilken kommun du bor i.

Tänk på att vår entreprenör kan bli försenad vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig. Uppdaterad turlista finns alltid på här på vår webbplats.

Med utgångspunkt från när den ordinarie slamtömningen sker i ditt område finns möjlighet att an­mäla flera tömningar under året. Dessa tidpunkter ligger sedan kvar i vårt kundsystem till dess att du meddelar annat.

Bergs kommun - Aktuella turer

Årstömningar (1 gång/år eller vartannat år)

Rätansbyn + Vår 4 (Handsjön,Digerberget)

Startar vecka 18-20

Matnäset + Vår 5 (Ovikens-Gärde,Mjäla,Funäs, Myre,Ältnäset,Bynom,Landsom,Ångron,Namn,Botåsen,

Långsved, Ovikens-Prästbord,Sölvbacken)

Startar vecka 19-21

Vattjom (Bölåsen,Hackåsen,Åbbåsen,Kämpdalen

Viken,Helgebacken,Joxåsen,Norrgården,Gåxåsen,

Klockarbacken)

Startar vecka 
20-22

Gillhov(Svartnäset,Finnsved,Kälen,Kårviken,Sandnäset,
Tunvågen,Furuviken)

Startar vecka 21-24

Skucku (Brynje,Bingsta)

Startar vecka 22-24

Näcksta(Lillå,Östnår,Salsån,Vikbäcken,Vågan,Nybodarna,

Rogsta,Våle)

Startar vecka 23-26

Hackås (Sanne,Salom,Skede,Billsta,Hov,Gärde,Fäste,Hackås-Gärde,Kårgärde,Bodlägden,Lägden,Vinälven)

Startar vecka 23-26

Borgen(Västeråsen,Backen,Fjösåsen,Österåsen,Hällne,
Lockåsen,Svedje,Älven,Kinderåsen,Gisselåsen)

Startar vecka 25-27

Side (Svensåsen,Dillne,Orrgården)

Startar vecka 25-28

Persåsen (HanaBacken,Häggen,Västnor,Tosåsen,Hallom)

Startar vecka 27-29

Kövra (Hovermo,Mo,Kvissle,Dalåsen,Vigge)

Startar vecka 27-30

Böle(Vitvattnet,Sörtjärn,Klaxåsen,Nederhögen,Söderhögen,

Bryngelhögen,Röjan)

Startar vecka 29-31

Klövsjö (Nästeln,Kvarnsjö,Lillsved,Fjällgården,Skalänget)

Startar vecka 30-32

Börtnan + Höst 1 (Skålan,Fotingen,Storhallen,Nybo,Utomsjön,Siknäset)

Startar vecka 31-34

Åsarna + Höst 2 (Brånan,Älderkrogen,Storsved,Tyskland,Gällnäskrogen,
Skansmon,Östansjö)

Startar vecka 32-35

Bergsbyn + Höst 3 (Eltnäset,Vattviken,Hoverberg,Balviken,Kyrkänget,Backarna)

Startar vecka 34-36

Gräftåvallen + Höst 4
(Storgräftån,Ovikens-Rörön,Häggsåsen,Kusböle)

Startar vecka 35-36

Tossåsen + Höst 5

Startar vecka 37-39

Ljungdalen + Höst 6
(Skärkdalen,Torkilstöten)

Startar vecka 37-39

Ljungdalen By + Höst 7 (Storsjö,Hulten,Henvålen,Kläppvallen,Beten,Putten,Julius)

Startar vecka 37-39

Arådalen + Höst 8 (Glen)

Startar vecka 38-39

Rörösjön + Höst 9 (Säter)

Startar vecka 39-41

Bergsviken + Höst 10 (Östberg,Skanderåsen)

Startar vecka 39-41

Lillhallen + Höst 11 (Galhammar)

Startar vecka 39-41

Vårtömningar

Borgen-Persåsen-Kövra-Vattjom-Side

Startar vecka 16-18

Bergsbyn-Lillhallen-Bergsviken-Rörösjön-Näcksta-Hackås-Gillhov-Skucku

Startar vecka 16-18

Klövsjö-Böle-Börtnan-Åsarna

Startar vecka 12

Tossåsen-Ljungdalen By-Ljungdalen

Startar vecka 25

Gräftåvallen

Startar vecka 25

Härjedalens kommun - Aktuella turer

 

Slamtömningar höst 2021 - Östra Härjedalen

1

Överhogdal

Avslutad

2

Ytterhogdal - Fåssjö - Stensån

Avslutad

3

Krokströmmen - Huskölen

Avslutad

4

Älvros - Björnberg

Avslutad

5

Duvberg - Övermon

Avslutad

6

Sveg - Ytterberg

Avslutad

7

Lofsdalen - Sörvattnet

Avslutad

8

Linkvarn - fram till Lofsdalen

Avslutad

9

Glissjöberg - Remmet - Ransjö

Avslutad

10

Bynoret - Byvallen ner till gränsen

Avslutad

11

Orrmo - Åsen

Avslutad

12

Lillhärdal

Avslutad

13

Härjeåbron - Olingdal

Startar v. 48

14

Risbrunn - Sveg

Startar v.48

* Vid tömning en gång per år gäller denna tur för området.


Slamtömningar höst 2021 - Västra Härjedalen

1

Vivallsvägen - Fjällnäs

Avslutad

2

Mittådalen

Avslutad

3

Messlingen

Avslutad

4

Särvsjövägen - till Särvsjön

Avslutad

5

Ramundberget - Bruksvallarna

Avslutad

6

Ljusnedal

Avslutad

7

Högvålen - Tännäs - Medskogen

Avslutad

8

Vemdalsskalet

Avslutad

9

Råndalsvägen

Avslutad

10

Långå - Hede

Avslutad

11

Hedeviken - Ortholmen

Avslutad

12

Vemdalen med Näsvägen

Avslutad

13

Vemhån - Björnrike

Avslutad

14

Funäsdalen - Kåvan

Avlsutad

* Vid tömning en gång per år gäller denna tur för området.

Extra vinterturer

Under vinter erbjuder vi extra slamturer i våra turistområden under vecka 7, 10 och 14. Kontakta Kundservice för att beställa!

Extra slamtömning

Extra slamtömning kan beställas, se mer info på respektive kommuns slamintervaller. Vid behov av akut tömning efter kontorstid, se respektive kommuns journummer avseende slam.

Vad ska jag tänka på inför slamtömningen?

För att underlätta slamtömningen tipsar vi om några praktiska regler. Reglerna är viktiga att följa för att du som fastighetsägare ska slippa onödiga utgifter på grund av att vi inte kunnat tömma din avloppsanläggning. Kom ihåg att din brunn/tank måste vara tydligt utmärkt.
Praktiska regler vid slamtömning

Taxa och tilläggstjänster

Längst ned på denna sida finns länkar till aktuella taxor, och du kan även ladda ner de kompletta taxedokumentenmed samtliga avgifter och villkor.