Trädgårdsavfall

Det här är trädgårdsavfall

Exempelvis:

  • Gräs, löv och ris
  • Kottar
  • Växter

Men inte det här

Lupiner, parkslide och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart. Detta eftersom de bland annat konkurrerar ut vanliga ängsblommor.

Tänk på!

  • Töm säckar och krukor (dessa sorteras separat på en återvinningscentral).

Här kan du lämna trädgårdsavfall

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler

Vad händer sen?

Trädgårdsavfallet flisas och blandas med slam för att sedan lagras en tid innan den färdiga jorden/materialet kan användas som sluttäckning vid våra gamla deponier.