Deponi

Då ett material inte kan återvinnas, förbrännas eller eldas upp är sista utvägen att deponera, det vill säga att lägga avfallet på hög.

Det här är deponi

Exempel på deponi är isolering (mineralull och glasull)

Men inte det här

Här kan du lämna deponi

Bergs kommun - Återvinningscentraler

Härjedalens kommun - Återvinningscentraler