Brännbart (ÅVC)

Avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas ska i första hand kastas i det egna gröna avfallskärlet. Då kallas det för restavfall. Brännbart avfall som inte ryms i avfallskärlet ska du slänga på en återvinningscentral. Det kallas då för brännbart.

Det här är brännbart

Exempelvis:

  • Skumgummimadrasser
  • Möbeldynor
  • Mattor
  • Textil och skor
  • Även lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart. Detta eftersom de bland annat konkurrerar ut vanliga ängsblommor och som kommunen därför aktivt bekämpar.

Men inte det här

  • Pappers- och plastförpackningar (sorteras som pappers- respektive plastförpackning på en återvinningsstation)
  • Metallmöbler (sorteras som metall på en återvinningscentral)
  • Trämöbler (sorteras som trä på en återvinningscentral)

Det här är energiåtervinning

Avfallet eldas i ett fjärrvärmevärk och omvandlas till fjärrvärme.