Miljöhjältens sorteringsguide

Bild på flaskor med kaustik soda samt flaska okänt innehåll - i bakgrund skyltar med texten giftigt avfall
skylt med texten trä på återvinningscentral

Välkommen till Miljöhjältens sorteringsguide. Här kan du snabbt få koll på hur dina sopor ska sorteras och vad som händer med dem sedan.