Hemkompostering

Var kan jag slänga mitt matavfall?

Från september 2020 till Maj 2022 ingår Sveg,Rätan, Åsarna, Svenstavik och Hackås i en testperiod för separat matavfallsinsamling. Från maj 2022 kommer vi sedan att kunna erbjuda matavfallsinsamling till de flesta hushåll i Bergs och Härjedalens kommuner.

Här hittar du information om matavfallsinsamling

Jag har eller planerar att skaffa egen hemkompost, får jag det trots att mitt hushåll ingår i ett testområde för matavfallsinsamling?

Ja, men du måste först ansöka om abonnemanget hemkompost hos Bergs och Härjedalens Bygg- och miljönämnd.

E-tjänst för att anmäla kompostering av matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du blankett till anmälan för kompostering av matavfall Pdf, 1.3 MB.

Tanken med separat matavfallsinsamling är att separera matavfallet som idag slängs i det gröna kärlet. Inte att vi ska samla in det som hushållen redan idag komposterar. Den totala mängden avfall som samlas in ska alltså inte öka.

Vad är kompostering?

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Dessutom tillfredsställelsen att veta att man bidrar till en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget.

Vad som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av matrester och likartat köksavfall, te- och kaffesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och kattsand.

Vem kan kompostera?

För såväl en- som flerfamiljshus är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Det är också tillåtet att kompostera organiskt avfall, dvs mat- och köksavfall, men du måste först lämna in en skriftlig anmälan till Miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalens kommun.

När du lämnar in en ansökan om egen kompost för matavfall är du skyldig:

  • att låta Vatten och Miljöresurs ta hand om övrigt avfall
  • att själv ta hand om kompostjorden
  • att säkerställa att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenheter inte uppstår.

Läs mer om att kompostera hushållsavfall hemma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Gäller för både Bergs och Härjedalens kommuner.)

Här hittar du blankett till anmälan för kompostering av matavfall. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid kompostering

Vid kompostering av hushållsavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska därför också vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.