Hemkompostering

Jag har eller planerar att skaffa egen hemkompost, får jag det även om min kommun erbjuder matavfallsinsamling?

Du som har eller vill börja med egen hemkompost kan fortsätta med det men behöver först anmäla att du har en hemkompost hos Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd.

E-tjänst anmälan om hemkompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får sedan automatiskt abonnemanget för hemkompost. Abonnemang och anmälan om hemkompost är kostnadsfritt.

Vad är kompostering?

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Dessutom tillfredsställelsen att veta att man bidrar till en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget.

Vad som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av matrester och likartat köksavfall, te- och kaffesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och kattsand.

Vem kan kompostera?

För såväl en- som flerfamiljshus är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Det är också tillåtet att kompostera organiskt avfall, dvs mat- och köksavfall, men du måste först lämna in en skriftlig anmälan till Miljö- och byggnämnden i Berg och Härjedalens kommun.

När du lämnar in en ansökan om egen kompost för matavfall är du skyldig:

  • att låta Vatten och Miljöresurs ta hand om övrigt avfall
  • att själv ta hand om kompostjorden
  • att säkerställa att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenheter inte uppstår.

Läs mer om att kompostera hushållsavfall hemma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
(Gäller för både Bergs och Härjedalens kommuner.)

Att tänka på vid kompostering

Vid kompostering av hushållsavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska därför också vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.